Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Úradná tabuľa

Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu - Ľudovít Frniak

Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu - Ing. Dušan Lehotský, Jarmila Jurášová

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby "ŽST Kráľova Lehota - manipulačné koľajisko ŽSR" - zverejnené od 13.11.2017 do 29.11.2017

Aktuálne novinky obecného úradu

 

 V sekcii Časopis je zverejnené nové (decembrové) číslo obecného časopisu č. 3/2016.

 

 

 

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

rok 2017

rok 2017

Ilavský z Čierneho

 Ilavský z Čierneho

70. výročie oslobodenia Obce Kráľova Lehota

 V piatok 30. januára 2015 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Tejto významenj spomienky sa zúčastnil prednosta Okresného úradu Ing. Ján Galvánek, brigádny generál vo výslužbe Ján Iľanovský, za SZPB Ing. Ján Machovič, doc. PhDr. Oldřich Vaněk a pán Hudec. Spomienka začala o 14,00 hod.

70. výročie Slovenského národného povstania

V piatok 29. augusta 2014 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania. Účastníci sa  zhromaždili pred Obecným úradom a odtiaľ sprievod odišiel o 14,00 hod. ku pamätníku padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Veniec na pamätník položil starosta obce Vladimír Kapríni, nato evanjelický spevokol zaspieval slovenskú štátnu hymnu a Irena Piovarčiová predniesla príležitostnú prózu.

Železný hasič 2014

 V sobotu 2. augusta 2014 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Železný hasič o putovný pohár Obce Kráľova Lehota. Bojovalo sa o putovné poháre v dvoch kategóriách, muži a ženy. Súťažiaci boli odmenení medailou a certifikátom o úspešnom ukončení súťaže. Každý súťažiaci dostal aj tašku s darčekovými predmetmi od sponzorov.