Symboly obce

 Obecný erb, pečať a vlajka

     Symbolom Kráľovej Lehoty je po pažiti bežiaci jeleň pred košatým stromom. Nad týmto symbolom je ešte hlava anjelika s krídlami.

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Úradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 22. augusta 2017 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Rozhodnutie o zastavení konania "Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľova Lehota" - zverejnené 04.08.2017 do 19.08.2017

Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania "ŽST Kráľova Lehota - manipulačné koľajisko ŽSR" - zverejnené 11.08.2017 do 26.08.2017

Aktuálne novinky obecného úradu

 

 V sekcii Časopis je zverejnené nové (decembrové) číslo obecného časopisu č. 3/2016.

 

 

 

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

rok 2017

rok 2017

Ilavský z Čierneho

 Ilavský z Čierneho

70. výročie oslobodenia Obce Kráľova Lehota

 V piatok 30. januára 2015 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Tejto významenj spomienky sa zúčastnil prednosta Okresného úradu Ing. Ján Galvánek, brigádny generál vo výslužbe Ján Iľanovský, za SZPB Ing. Ján Machovič, doc. PhDr. Oldřich Vaněk a pán Hudec. Spomienka začala o 14,00 hod.