Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota:

Návrh - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na 1. polrok 2020, zverejnený od 20.11.2019

 

Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

 Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

Symboly obce

 Obecný erb, pečať a vlajka

     Symbolom Kráľovej Lehoty je po pažiti bežiaci jeleň pred košatým stromom. Nad týmto symbolom je ešte hlava anjelika s krídlami.

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 Správne konania - ochrana prírody :

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce vznp. - LVS, a.s. Liptovský Mikuláš

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce vznp. - LEHOTSKÝ comp., s.r.o. Kráľova Lehota

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2020-2022 - zverejnený dňa 12.12.2019

Aktuálne novinky obecného úradu

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby za rok 2018 - pre MŠ Kráľova Lehota 

 V sekcii Časopis je zverejnené nové číslo obecného časopisu 

 

 

 

Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu

 Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu - zverejnená od 13.08.2019

rok 2019

 Verejné obstarávanie v roku 2019

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota - zverejnená 18.07.2019