Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

 Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

Symboly obce

 Obecný erb, pečať a vlajka

     Symbolom Kráľovej Lehoty je po pažiti bežiaci jeleň pred košatým stromom. Nad týmto symbolom je ešte hlava anjelika s krídlami.

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 Správne konania - ochrana prírody :

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Elektronická úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Kráľova Lehota na roky 2022-2024 - zverejnený dňa 16.11.2021

Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020-2030" - zverejnené dňa 03.11.2021 do 17.11.2021

Záverečný účet obce Kráľova Lehota 2020 - zverejnený 07.05.2021

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2021-2023 - zverejnený dňa 15.12.2020 

Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota

 Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota + prílohy - zverejnené dňa 11.10.2021

rok 2021

 Verejné obstarávanie rok 2021

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Sídlo: 032 33 Kráľova Lehota 294
Poštová adresa: 032 33 Kráľova Lehota 43
Kontakt: +421 918 676 961
IČO: 00 630 781
DIČ: 2020576679

Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu

 Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu - zverejnená od 13.08.2019

rok 2019

 Verejné obstarávanie v roku 2019