Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Úradná tabuľa

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v utorok 24. októbra 2017 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Návrh VZN č. 3/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa - zverejnené 15.08.2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 22. augusta 2017 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Aktuálne novinky obecného úradu

 

 V sekcii Časopis je zverejnené nové (decembrové) číslo obecného časopisu č. 3/2016.

 

 

 

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

rok 2017

rok 2017

Ilavský z Čierneho

 Ilavský z Čierneho

70. výročie oslobodenia Obce Kráľova Lehota

 V piatok 30. januára 2015 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Tejto významenj spomienky sa zúčastnil prednosta Okresného úradu Ing. Ján Galvánek, brigádny generál vo výslužbe Ján Iľanovský, za SZPB Ing. Ján Machovič, doc. PhDr. Oldřich Vaněk a pán Hudec. Spomienka začala o 14,00 hod.

70. výročie Slovenského národného povstania

V piatok 29. augusta 2014 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania. Účastníci sa  zhromaždili pred Obecným úradom a odtiaľ sprievod odišiel o 14,00 hod. ku pamätníku padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Veniec na pamätník položil starosta obce Vladimír Kapríni, nato evanjelický spevokol zaspieval slovenskú štátnu hymnu a Irena Piovarčiová predniesla príležitostnú prózu.