Futbalový klub

Rozpis zápasov FK Kráľova Lehota v jesennej časti 8. ligy OBFZ LM  

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, ktoré sa bude konať dňa 16. augusta 2018 (štvrtok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018-2022, zverejnený dňa 08.06.2018

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017 - zverejnený dňa 08.06.2018

Aktuálne novinky obecného úradu

 

 V sekcii Časopis je zverejnené nové číslo obecného časopisu 

 

 

 

Legislatíva

 Legislatíva

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Počet obyvateľov v obci Kráľova Lehota ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je 603 obyvateľov

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej komisie a okrskovej volebnej komisie je možné doručiť emailom: obec.klehota@mag-net.sk    

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prevádzkovateľ - Obec Kráľova Lehota ako orgán verejnej moci určil zodpovednú osobu v zmysle čl.37 GDPR, s postavením podľa čl.38 a úlohami podľa čl.39 GDPR.

Zodpovedná osoba:

BROS Computing, s.r.o., Miroslav Bros

IČO: 36734390

Adresa: Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Oprava živičného krytu komunikácie v obci Kráľova Lehota

 Oprava živičného krytu komunikácie v obci Kráľova Lehota

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice