Návšteva z Královej Lhoty 2013

V dňoch 5. – 8. septembra 2013 po tretí krát zavítali na návštevu našej obce zástupcovia z družobnej obce Královej Lhoty (ČR). 

Spoločné stretnutie MO MS, ZO JDS a ZO SZPB

V stredu 28. augusta 2013 sa konala spoločná akcia Obce Kráľova Lehota, MO Matice slovenskej, ZO Jednoty dôchodcov a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kráľovej Lehote, na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 69.

Železný hasič 2013

V sobotu 17. augusta 2013 sa na parkovisku pri pohostinstve u Čima uskutočnil II. ročník súťaže Železný hasič o putovný pohár Obce Kráľova Lehota. Boj o putovný pohár absolvovalo 24 súťažiacich, ktorí si zmerali sily v 9 disciplínach.  Počas celej súťaže sa súťažilo fair play, na čo dohliadali rozhodcovia.

Brigáda čistenia studničiek MS SČK

Dňa 24. augusta 2013 MS SČK zorganizoval brigádu pri čistení studničiek v našich dolinách. 12 členov sa za pekného počasia vybrali do Belienca cez Diel, Vŕšky, Cudzenicu, Za Lazom a Blatnivú.

Brigáda členov MO MS

Počas dvoch dní 8. a 18. mája 2013, sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo brigády na uhadzovaní haluziny po ťažbe dreva v Škribňove. Namáhavá práca v ťažkom teréne dala zabrať všetkým brigádnikom, ale najmä ženskému pohlaviu.

Pietna spomienka na Kristu Bendovú

V nedeľu 27. januára 2013 sme si spoločne pripomenuli 90. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Pietnej spomienky sa zúčastnil syn Kristy Bendovej Juraj Kostra s rodinou, jej neter Dorotka Gažiová s rodinou.

Návšteva poslanca NR SR a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára

V piatok dňa 23.11.2012 v popoludňajších hodinách navštívil našu obec poslanec NR SR za stranu SMER – SD a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, v ktorého doprovode bol aj generálny riaditeľ Správy a údržby ciest ŽSK Ing. Ivan Fábry.

DARY ZEME - BOŽIE DARY

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pripravil v sobotu 06.októbra 2012 v sále kultúrneho domu výstavu pod názvom Dary zeme - Božie dary. Obyvatelia obce priniesli na prezentáciu svoju úrodu, ktorú zozbierali zo svojich záhrad a polí. Plodiny boli zaujímavé tvarom, veľkosťou, odrodou i farbou. Výstavu spestrili deti z našej materskej školy, ktoré z plodov zhotovili rôzne zvieratká, namaľovali obrázky jesene ....