Návšteva v našej obci

25. júna navštívil našu obec cykloturista Ladislav Holub, ktorý od januára 2010 začal na bicykli navštevovať slovenské mestá a obce na Slovensku. K marcu 2013 navštívil v rámci cykloturistiky už 1092 miest a obcí.

Brigáda členov MO MS

Počas dvoch dní 8. a 18. mája 2013, sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo brigády na uhadzovaní haluziny po ťažbe dreva v Škribňove. Namáhavá práca v ťažkom teréne dala zabrať všetkým brigádnikom, ale najmä ženskému pohlaviu.

Pietna spomienka na Kristu Bendovú

V nedeľu 27. januára 2013 sme si spoločne pripomenuli 90. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Pietnej spomienky sa zúčastnil syn Kristy Bendovej Juraj Kostra s rodinou, jej neter Dorotka Gažiová s rodinou.

Návšteva poslanca NR SR a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára

V piatok dňa 23.11.2012 v popoludňajších hodinách navštívil našu obec poslanec NR SR za stranu SMER – SD a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, v ktorého doprovode bol aj generálny riaditeľ Správy a údržby ciest ŽSK Ing. Ivan Fábry.

Mesiac úcty k starším

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším. V nedeľu 11.11.2012 sme v sále kultúrneho domu privítali našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných. 

DARY ZEME - BOŽIE DARY

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pripravil v sobotu 06.októbra 2012 v sále kultúrneho domu výstavu pod názvom Dary zeme - Božie dary. Obyvatelia obce priniesli na prezentáciu svoju úrodu, ktorú zozbierali zo svojich záhrad a polí. Plodiny boli zaujímavé tvarom, veľkosťou, odrodou i farbou. Výstavu spestrili deti z našej materskej školy, ktoré z plodov zhotovili rôzne zvieratká, namaľovali obrázky jesene ....

Rozlúčka s prázdninami

V sobotu 1. septembra 2012 Obec Kráľova Lehota a Dobrovoľný hasičský zbor v Kráľovej Lehote v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch pripravili pre deti pri príležitosti ukončenia prázdnin športové hry, ktoré sa tento rok konali na futbalovom ihrisku.

Stretnutie MO MS a ZO Jednoty dôchodcov

 V piatok 10. augusta 2012 sa konala spoločná akcia MO Matice slovenskej a ZO Jednoty dôchodcov v Kráľovej Lehote, na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 68. výročia SNP spoločne položili veniec k pamätníku SNP v Koprovici. Po slávnostnom akte položenia venca bol voľný program a posedenie pri guľáši. Nechýbala hudba, spev ba ani tanec.