Stretnutie MO MS a ZO Jednoty dôchodcov

 V piatok 10. augusta 2012 sa konala spoločná akcia MO Matice slovenskej a ZO Jednoty dôchodcov v Kráľovej Lehote, na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 68. výročia SNP spoločne položili veniec k pamätníku SNP v Koprovici. Po slávnostnom akte položenia venca bol voľný program a posedenie pri guľáši. Nechýbala hudba, spev ba ani tanec.

Návšteva družobnej obce Králova Lhota v ČR

Tento rok od 24.-28.augusta navštívili zástupcovia našej obce družobnú obec Královu Lhotu v ČR ...

Svetový beh harmónie v našej obci

Svetový beh harmónie je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú státisíce dobrovoľných bežcov z viac než 140 krajín sveta. Každý rok si volia trasu, cez všetky štáty a aj naše Slovensko, ktorou sa bude bežať. Mali sme šťastie, že tento rok táto trasa viedla aj cez našu obec a 21.júna 2012 sme na priestranstve pri pamätníku padlých privítali bežcov svetového behu harmónie.

Deň Zeme

Ani našim najmenším deťom v materskej škole nie je ľahostajné, ako sa všetci správame k našej Zemi. Celý mesiac sa v škôlke učili o kolobehu života na Zemi. Už aj oni vedia, že v lese, na lúkach a verejných priestranstvách nesmú byť žiadne odpadky, veď aj oni a aj ich deti sa chcú tešiť z krás našej prírody.

Čistejšia Kráľova Lehota

22. apríla si každoročne pripomíname celosvetový Deň Zeme, pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo akciu "Vyčistime si Slovensko" a my sme do tejto akcie zapojili aj našu obec. 12 občanov sa nás stretlo v pondelok 23. apríla 2012 pred obecným úradom a pustili sme sa do čistenia úseku popri štátnej ceste z Kráľovej Lehoty do Svarína.

Návšteva Múzea Janka Kráľa

V utorok 24.apríla 2012 sme si pripomenuli 190. výročie narodenia významného básnika Janka Kráľa, štúrovca a rodáka z Liptovského Mikuláša. Pri tejto príležitosti sa 7 členov MO Matice slovenskej v Kráľovej Lehote zúčastnilo spomienkovej akcie, ktorá sa konala na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, pri soche básnika, ktorá stojí blízko jeho rodného domu.

5. ročník stolnotenisového turnaja

17. marca 2012 sa už po piaty krát stretli neregistrovaní hráči na stolnotenisovom turnaji v našej obci a hrali o pohár starostu obce.

Valné zhromaždenie MO MS

V stredu 29.februára 2012 sa v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kráľovej Lehote konalo Valné zhromaždenie MO MS. Z celkového počtu členov MO MS, ktorých je k 31.12.2011 25, sa valného zhromaždenia zúčastnilo 19 členov. Ako hostí sme privítali riaditeľa Domu MS v Liptovskom Mikuláši pána Milana Stromku a predsedu OMM v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca.

 

Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota

Foto

 Náš DHZ v Kráľovej Lehote mal k 31.12 2010  61 členov z toho 10 žien.

Hasiči 2011

 Hasici