Valné zhromaždenie MO MS

V stredu 29.februára 2012 sa v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kráľovej Lehote konalo Valné zhromaždenie MO MS. Z celkového počtu členov MO MS, ktorých je k 31.12.2011 25, sa valného zhromaždenia zúčastnilo 19 členov. Ako hostí sme privítali riaditeľa Domu MS v Liptovskom Mikuláši pána Milana Stromku a predsedu OMM v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca.

 

Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota

Foto

 Náš DHZ v Kráľovej Lehote mal k 31.12 2010  61 členov z toho 10 žien.

Hasiči 2011

 Hasici 

Mikuláš 2011

Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš, pozdravil detičky a tým dobrým rozdal balíčky ....

MO Matica slovenská

Miestny odbor Matice slovenskej bol založený v našej obci ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 17. augusta 2011 a v súčasnosti má 30 členov. Poslaním MO MS je participovať na kultúrnych a spoločenských akciách v obci, organizovať rôzne spoločenské podujatia v obci a zachovávať tradície slovenského života. Mgr.

Výlet v Rajeckej Lesnej

V sobotu 5. novembra 2011 MO Jednoty dôchodcov, MO Matice slovenskej, MS Slovenského červeného kríža a Obecný úrad v Kráľovej Lehote spoločne zorganizovali pre svojich členov a obyvateľov našej obce výlet do Rajeckej Lesnej. Cestou sme sa zastavili v Turčianskej Štiavničke, kde sme navštívili rodný dom básnika Jána Kostru, manžela našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej.

Slávnostný akt uloženia urny Kristy Bendovej

Dňa 09. októbra 2011 sa v našej obci uskutočnil slávnostný akt uloženia urny našej rodáčky, slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej. Z urnového hája v Slávičom údolí v Bratislave do urnového hája na cintorín v Kráľovej Lehote sa vrátila po 23. rokoch od svojej smrti na prianie jej syna Juraja, aby jeho matka bola pochovaná v rodnej dedine, na ktorú vždy s láskou spomínala.

Návšteva z Královej Lhoty 25.08.-28.08.2011

Aj tento rok nás navštívili priatelia z Královej Lhoty v ČR

Oslavy 650. výročia obce a stretnutie rodu Lehotský

Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci a stretnutie rodu Lehotský konané dňa 02.07.2011.

V sále kultúrneho domu sa uskutočnila odborná konferencia, ocenenie významných rodákov a osobností pôsobiacich v našej obci, prehliadka PVE hornej a dolnej nádrže Čierneho Váhu a na záver recepcia.

Návšteva priateľov z Královej Lhoty 24.-27.09.2009

Návšteva priateľov z Královej Lhoty