Návšteva priateľov z Královej Lhoty 24.-27.09.2009

Návšteva priateľov z Královej Lhoty

Kontakt na materskú školu

V prípade, že budete mať pripomienky, alebo nápady, ktoré by mohli zlepšiť činnosť materskej škôlky, môžete napísať e-mail na : mskola@kralovalehota.sk ; ms.klehota@mag-net.sk . Informácie o činnosti MŠ budú pribežne zverejňované na stánke - školstvo: http://kralovalehota.sk/skolka

Bolo hlásené v rozhlase

Vážení cestujúci, na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 23.10.2020 budú jesenné prázdniny v dňoch: piatok 30.10.2020, pondelok 2.11.2020, piatok 6.11.2020 a pondelok 9.11.2020. Počas uvedených dní budú autobusy prímestskej dopravy premávať ako počas prázdnin (ako cez jarné prázdniny).

Kniha Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty

PhDr. Peter Vítek a František Bizub napísali a vydali knihu s názvom Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty. Zemiansky rod Lehotský z Kráľovej Lehoty je prvý na Slovensku, o ktorom je samostatná publikácia. Opísaný je v nej zemiansky rod Lehotský, ktorí založili Kráľovu Lehotu a vyše 600 rokov žili v našej obci, pritom mnohí z nich sa významne uplatnili vo svete a ich potomkovia sa uplatňujú aj teraz.

Časopis

Časopis

František Bizub - autor obecných časopisov a autor kníh:

Z dejín Kráľovej Lehoty 1361 - 2006

Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty