Fašiangy 2010

Miestny spolok Slovenského červeného kríža zorganizoval v sobotu 13.februára 2010 fašiangový sprievod na čele s nevestou a ženíchom, nechýbal šašo, cigánsky vajda, vojak, čert, gazda, ale aj ozdoba celého sprievodu malá 4-ročná princezná.

Privítanie Mikuláša 2009

 Privítanie Mikuláša 2009

Návšteva priateľov z Královej Lhoty 24.-27.09.2009

Návšteva priateľov z Královej Lhoty

MDD 2009

MDD 2009

Kontakt na materskú školu

V prípade, že budete mať pripomienky, alebo nápady, ktoré by mohli zlepšiť činnosť materskej škôlky, môžete napísať e-mail na : mskola@kralovalehota.sk ; ms.klehota@mag-net.sk . Informácie o činnosti MŠ budú pribežne zverejňované na stánke - školstvo: http://kralovalehota.sk/skolka

Zápas 3.5.2009

Zápas 3.5.2009

Stolno-tenisový turnaj 2009

 Stolno-tenisový turnaj 2009

Kniha Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty

PhDr. Peter Vítek a František Bizub napísali a vydali knihu s názvom Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty. Zemiansky rod Lehotský z Kráľovej Lehoty je prvý na Slovensku, o ktorom je samostatná publikácia. Opísaný je v nej zemiansky rod Lehotský, ktorí založili Kráľovu Lehotu a vyše 600 rokov žili v našej obci, pritom mnohí z nich sa významne uplatnili vo svete a ich potomkovia sa uplatňujú aj teraz.

Časopis

Časopis

František Bizub - autor obecných časopisov a autor kníh:

Z dejín Kráľovej Lehoty 1361 - 2006

Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty