Latest albums

A total of 66 albums, 1040 imageView images

Dary Zeme - Božie dary

obecklPublished in 12/04/2013 - 16:01A total of 14 images

 

Návšteva z Královej Lhoty 2013

obecklPublished in 12/04/2013 - 15:16A total of 22 images

V dňoch 5. – 8. septembra 2013 po tretí krát zavítali na návštevu našej obce zástupcovia z družobnej obce Královej Lhoty (ČR). 

Spoločné stretnutie MO MS, ZO JDS a ZO SZPB

obecklPublished in 12/04/2013 - 14:31A total of 21 images

V stredu 28. augusta 2013 sa konala spoločná akcia Obce Kráľova Lehota, MO Matice slovenskej, ZO Jednoty dôchodcov a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kráľovej Lehote, na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 69.

Železný hasič 2013

obecklPublished in 12/04/2013 - 12:53A total of 17 images

V sobotu 17. augusta 2013 sa na parkovisku pri pohostinstve u Čima uskutočnil II. ročník súťaže Železný hasič o putovný pohár Obce Kráľova Lehota. Boj o putovný pohár absolvovalo 24 súťažiacich, ktorí si zmerali sily v 9 disciplínach.  Počas celej súťaže sa súťažilo fair play, na čo dohliadali rozhodcovia.

Brigáda čistenia studničiek MS SČK

obecklPublished in 12/04/2013 - 12:37A total of 6 images

Dňa 24. augusta 2013 MS SČK zorganizoval brigádu pri čistení studničiek v našich dolinách. 12 členov sa za pekného počasia vybrali do Belienca cez Diel, Vŕšky, Cudzenicu, Za Lazom a Blatnivú.

Návšteva v našej obci

obecklPublished in 12/04/2013 - 11:51A total of 1 images

25. júna navštívil našu obec cykloturista Ladislav Holub, ktorý od januára 2010 začal na bicykli navštevovať slovenské mestá a obce na Slovensku. K marcu 2013 navštívil v rámci cykloturistiky už 1092 miest a obcí.

Brigáda členov MO MS

obecklPublished in 12/04/2013 - 11:28A total of 7 images

Počas dvoch dní 8. a 18. mája 2013, sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo brigády na uhadzovaní haluziny po ťažbe dreva v Škribňove. Namáhavá práca v ťažkom teréne dala zabrať všetkým brigádnikom, ale najmä ženskému pohlaviu.

Pietna spomienka na Kristu Bendovú

obecklPublished in 01/15/2013 - 08:34A total of 24 images

V nedeľu 27. januára 2013 sme si spoločne pripomenuli 90. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Pietnej spomienky sa zúčastnil syn Kristy Bendovej Juraj Kostra s rodinou, jej neter Dorotka Gažiová s rodinou.

Návšteva poslanca NR SR a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára

obecklPublished in 11/29/2012 - 09:07A total of 6 images

V piatok dňa 23.11.2012 v popoludňajších hodinách navštívil našu obec poslanec NR SR za stranu SMER – SD a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, v ktorého doprovode bol aj generálny riaditeľ Správy a údržby ciest ŽSK Ing. Ivan Fábry.

Mesiac úcty k starším

obecklPublished in 11/13/2012 - 11:46A total of 16 images

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším. V nedeľu 11.11.2012 sme v sále kultúrneho domu privítali našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných.