Latest albums

A total of 58 albums, 877 imageView images

Posedenie s dôchodcami 2014

obecklPublished in 03/07/2014 - 13:03A total of 8 images

 V nedeľu 17. novembra 2013 sme si v našej obci pripomenuli "Mesiac úcty k starším" a pozvali sme našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných na posedenie, ktoré bolo pripravené v sále kultúrneho domu.

Posviacka obnoveného chrámu

obecklPublished in 02/20/2014 - 14:59A total of 18 images

Náš cirkevný zbor si v nedeľu 20. októbra 2013 pripomenul 230. výročie založenia nášho cirkevného zboru v Kráľovej Lehote. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 90. výročie príchodu do našej obce brata farára Jána Dérera, ktorý v Kráľovej Lehote verne pôsobil 56. rokov. V neposlednom rade sme poďakovali za obnovu nášho chrámu, ktorý prešiel zvonku rozsiahlou rekonštrukciou.

Výlet na Vychylovku, do Starej Bystrice a Terchovej

obecklPublished in 02/20/2014 - 13:26A total of 32 images

 V sobotu 28. septembra 2013 MO Matice slovenskej a ZO Jednoty dôchodcov  spolu s Obecným úradom v Kráľovej Lehote zorganizovali druhý krát pre svojich členov a občanov našej obce výlet. Tento krát sme sa vybrali do skanzenu v Novej Bystrici - Vychylovke. Počasie nám prialo, slniečko vyšlo z hmly a sprevádzalo nás celý deň. Zo skanzenu sme pokračovali do neďalekej Starej Bystrice, kde stojí prvý a jediný slovenský orloj.

Dary Zeme - Božie dary

obecklPublished in 12/04/2013 - 16:01A total of 14 images

 

Návšteva z Královej Lhoty 2013

obecklPublished in 12/04/2013 - 15:16A total of 22 images

V dňoch 5. – 8. septembra 2013 po tretí krát zavítali na návštevu našej obce zástupcovia z družobnej obce Královej Lhoty (ČR). 

Spoločné stretnutie MO MS, ZO JDS a ZO SZPB

obecklPublished in 12/04/2013 - 14:31A total of 21 images

V stredu 28. augusta 2013 sa konala spoločná akcia Obce Kráľova Lehota, MO Matice slovenskej, ZO Jednoty dôchodcov a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kráľovej Lehote, na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 69.

Železný hasič 2013

obecklPublished in 12/04/2013 - 12:53A total of 17 images

V sobotu 17. augusta 2013 sa na parkovisku pri pohostinstve u Čima uskutočnil II. ročník súťaže Železný hasič o putovný pohár Obce Kráľova Lehota. Boj o putovný pohár absolvovalo 24 súťažiacich, ktorí si zmerali sily v 9 disciplínach.  Počas celej súťaže sa súťažilo fair play, na čo dohliadali rozhodcovia.

Brigáda čistenia studničiek MS SČK

obecklPublished in 12/04/2013 - 12:37A total of 6 images

Dňa 24. augusta 2013 MS SČK zorganizoval brigádu pri čistení studničiek v našich dolinách. 12 členov sa za pekného počasia vybrali do Belienca cez Diel, Vŕšky, Cudzenicu, Za Lazom a Blatnivú.

Brigáda členov MO MS

obecklPublished in 12/04/2013 - 11:28A total of 7 images

Počas dvoch dní 8. a 18. mája 2013, sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo brigády na uhadzovaní haluziny po ťažbe dreva v Škribňove. Namáhavá práca v ťažkom teréne dala zabrať všetkým brigádnikom, ale najmä ženskému pohlaviu.

Pietna spomienka na Kristu Bendovú

obecklPublished in 01/15/2013 - 08:34A total of 24 images

V nedeľu 27. januára 2013 sme si spoločne pripomenuli 90. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Pietnej spomienky sa zúčastnil syn Kristy Bendovej Juraj Kostra s rodinou, jej neter Dorotka Gažiová s rodinou.