Latest albums

A total of 60 albums, 897 imageView images

Valné zhromaždenie MO MS

obecklPublished in 03/08/2012 - 09:32A total of 8 images

V stredu 29.februára 2012 sa v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kráľovej Lehote konalo Valné zhromaždenie MO MS. Z celkového počtu členov MO MS, ktorých je k 31.12.2011 25, sa valného zhromaždenia zúčastnilo 19 členov. Ako hostí sme privítali riaditeľa Domu MS v Liptovskom Mikuláši pána Milana Stromku a predsedu OMM v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca.

 

Hasiči 2011

adminPublished in 03/02/2012 - 17:25A total of 16 images

 Hasici 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

obecklPublished in 01/25/2012 - 16:16A total of 0 images

 Správne konania - ochrana prírody :

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania pre žiadateľa Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok na 16.07.2019 utorok o 8,00 hod.

 

Mikuláš 2011

obecklPublished in 12/12/2011 - 14:44A total of 16 images

Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš, pozdravil detičky a tým dobrým rozdal balíčky ....

Výlet v Rajeckej Lesnej

obecklPublished in 11/07/2011 - 14:29A total of 37 images

V sobotu 5. novembra 2011 MO Jednoty dôchodcov, MO Matice slovenskej, MS Slovenského červeného kríža a Obecný úrad v Kráľovej Lehote spoločne zorganizovali pre svojich členov a obyvateľov našej obce výlet do Rajeckej Lesnej. Cestou sme sa zastavili v Turčianskej Štiavničke, kde sme navštívili rodný dom básnika Jána Kostru, manžela našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej.

Slávnostný akt uloženia urny Kristy Bendovej

obecklPublished in 10/12/2011 - 06:46A total of 25 images

Dňa 09. októbra 2011 sa v našej obci uskutočnil slávnostný akt uloženia urny našej rodáčky, slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej. Z urnového hája v Slávičom údolí v Bratislave do urnového hája na cintorín v Kráľovej Lehote sa vrátila po 23. rokoch od svojej smrti na prianie jej syna Juraja, aby jeho matka bola pochovaná v rodnej dedine, na ktorú vždy s láskou spomínala.

Návšteva z Královej Lhoty 25.08.-28.08.2011

obecklPublished in 09/02/2011 - 11:22A total of 23 images

Aj tento rok nás navštívili priatelia z Královej Lhoty v ČR

Oslavy 650. výročia obce a stretnutie rodu Lehotský

obecklPublished in 07/06/2011 - 07:23A total of 30 images

Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci a stretnutie rodu Lehotský konané dňa 02.07.2011.

V sále kultúrneho domu sa uskutočnila odborná konferencia, ocenenie významných rodákov a osobností pôsobiacich v našej obci, prehliadka PVE hornej a dolnej nádrže Čierneho Váhu a na záver recepcia.

4. ročník Stolnotenisového turnaja

obecklPublished in 03/17/2011 - 10:35A total of 10 images

Dňa 19.02.2011 sa uskutočnil 4. ročník Stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Kráľova Lehota neregistrovaných hráčov.  Víťazom sa stal už po druhý krát za sebou Milan Helebrant, na druhom mieste sa umiestnil Peter Čimbora, tretie miesto patrí Zdenovi Mikitovi a štvrté miesto obsadil Miroslav Lipták. Všetkým gratulujeme a tešíme sa na 5. ročník.

Mikuláš 2010

obecklPublished in 12/08/2010 - 11:35A total of 21 images

Mikuláš 2010