Kniha Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty

PhDr. Peter Vítek a František Bizub napísali a vydali knihu s názvom Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty. Zemiansky rod Lehotský z Kráľovej Lehoty je prvý na Slovensku, o ktorom je samostatná publikácia. Opísaný je v nej zemiansky rod Lehotský, ktorí založili Kráľovu Lehotu a vyše 600 rokov žili v našej obci, pritom mnohí z nich sa významne uplatnili vo svete a ich potomkovia sa uplatňujú aj teraz. Kniha je formátu A 5 s tvrdou farebnou obálkou v rozsahu 120 strán s 98 obrázkami, životopismi 45 osobností rodu a 12 genealogickými tabuľkami jednotlivých vetiev rodu, má 22 strán farebnej prílohy.

Knihu je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Kráľovej Lehote. Kontaktná osoba: Mgr. Erika Šteučeková, tel.: 044/522 28 01