Bolo hlásené v rozhlase

INFORMÁCIA O OČKOVANÍ

Oznamujeme občanom, že v záujme zaočkovanosti občanov Žilinský samosprávny kraj spustil prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny "VAKCI ZUZKA". Očkovať sa môže každý bez registrácie jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. Vakcinácia sa uskutoční v utorok 23.11.2021 v Liptovskom Hrádku v Dome kultúry v čase od 14,30 do 17,00 hod. a v stredu 24.11.2021 v Hybiach na obecnom úrade v čase od 15,00 do 17,00 hod..

Očkovanie rovnakou vakcínou bude prebiehať aj v Liptovskom Mikuláši v obchodných centrách Stop Shop a RGB Liptov túto sobotu 20.11.2021 a v nedeľu 21.11.2021 v čase od 10,00 do 18,00 hod.

Denne sa očkuje aj v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš v pavilóne G na prízemí (pri paneláku – oddelenie dlhodobo chorých) vakcínou Pfizer. Očkovať sa môže každý aj bez registrácie, stačí prísť a vyplniť formulár. Otváracia doba vakcinačného centra je od 7,00 do 12,00 hod. a od 12,30 do 13,30 hod.

UPOZORNENIE!!!

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov, aby svoje psi nepúšťali voľne pobehovať po dedine. Podľa platného VZN 1/2008 je zakázané voľne púšťať, nechať pobehovať psov a tak ohrozovať bezpečnosť a zdravie obyvateľov našej obce a návštevníkov obce.

AKTUÁLNE

Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vyvážania domového odpadu na uzatvorenú skládku a vytváranie iných divokých skládok v obci a aj mimo obce. Občanom, ktorí tento zákaz porušia a budú prichytení alebo bude na obecnom úrade oznámené, kto odpad odviezol, obecný úrad postúpi tento podnet na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia za účelom uloženia pokuty a odstánenia nelegálnej skládky. Odpad je potrebné separovať do kontajnerov, ktoré sú na to určené.

AKTUÁLNE Dôležitá informácia

Obraciame sa na všetkých obyvateľov našej obce, aby dôsledne pristupovali k separovaniu odpadu. Do kontajnerov na plasty, označených žltou farbou treba vhadzovať plastové fľaše, tetrapaky - z džúsov, mlieka, plechovky z piva a pod. Tieto je potrebné riadne stlačiť a zdemolovať tak, aby mali čo najmenší objem a tým sa nezapĺňal rýchlo kontajner. Do kontajnerov na sklo, označených zelenou farbou, treba vhadzovať len sklo biele a farebné bez zátok a vrchnákov. Dôrazne upozorňujeme, aby sa do kuka nádob nevhadzovali plastové fľaše, tetrapaky a sklo! Dôsledným separovaním odpadu a následnou recykláciou sa zmenší množstvo komunálneho odpadu, čím budeme spolu šetriť finančné prostriedky, ako aj životné prostredie v našej obci, ale i klimatické podmienky na našej Zemi a vzácne prírodné zdroje.