Rozlúčka s prázdninami

V sobotu 1. septembra 2012 Obec Kráľova Lehota a Dobrovoľný hasičský zbor v Kráľovej Lehote v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch pripravili pre deti pri príležitosti ukončenia prázdnin športové hry, ktoré sa tento rok konali na futbalovom ihrisku. Aj keď nám na samom začiatku počasie neprialo, nakoniec vykuklo slniečko a s polhodinovým oneskorením sme mohli zahájiť začiatok súťaží.