Samospráva

Samospráva obce

Starosta obce:

Vladimír Kapríni

Poslanci Kralova Lehota

Poslanci:

zástupca starostu obce:
Zdenko Lehotský

Mgr. Anna Cerovská
František Juha
Mária Lehotská
Pavel Lehotský

Hlavný kontrolór obce:

PhDr. Desana Stromková

  


Pracovníčky obecného úradu:
        Dagmar Žišková - samostatná odborná referentka, matrikárka

       Mgr. Erika Šteučeková - samostatná referentka

 


Komisia na ochranu verejného záujmu:

Pavel Lehotský - predseda komisie

Mgr. Anna Cerovská - členka komisie

Mária Lehotská - členka komisie

Komisia finančná a správy verejného záujmu:

Mgr. Anna Cerovská - predsedníčka komisie

Pavel Lehotský - člen komisie

Zdenko Lehotský - člen komisie

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a cestovný ruch:

Zdenko Lehotský - predseda komisie 

František Juha - člen komisie

Peter Čimbora - člen komisie