Školstvo

Školstvo

     V objekte zemianskej kúrie, ktorá je kultúrnou pamiatkou a majetkom obce je umiestnená Materská škola, ktorú navštevujú nielen deti predškolského veku z Obce Kráľova Lehota, ale aj z regiónu obcí Vyšná Boca, Nižná Boca, Malužiná, osady Svarín a Čierny Váh.

Riaditeľkou Materskej školy je p. Zuzana Jurčová. O deti sa starajú dve pani učiteľky a upratovačka. Súčasťou Materskej škôlky je aj školská jedáleň, kde je kuchárka a riaditeľka školskej jedálne na úväzok.
Súčasťou objektu je aj pekná, veľká a upravená záhrada s mnohými preliezkami, kde malé deti trávia väčšinu času v prípade dobrého počasia.
    V obci sa nachádza aj Detský domov, ktorého  priestory sú kompletne zrekonštruované a má charakter bunkového typu. V areáli sa nachádza detské ihrisko a rôzne preliezky, ktoré zverenci detského domova s radosťou využívajú.