Úradná tabuľa

Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu - Ľudovít Frniak

Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu - Ing. Dušan Lehotský, Jarmila Jurášová

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby "ŽST Kráľova Lehota - manipulačné koľajisko ŽSR" - zverejnené od 13.11.2017 do 29.11.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu-Ing. Dušan Lehotský, Jarmila Jurášová.pdf510.81 KB
Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu-Ľudovít Frniak.pdf505.99 KB
Rozpočet obce pre rok 2018-2020.pdf161.09 KB
Rozhodnutie MDVaRR-povolenie na odstránenie stavby.pdf2.75 MB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2016.doc294 KB
Rozpočet obce pre rok 2017-2019.pdf159.97 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2015.doc282 KB
Rozpočet obce pre rok 2016.pdf160.15 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB