Elektronická úradná tabuľa

Informácia súvisiaca s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa - zverejnené dňa 23.06.2022

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2022-2024 - zverejnený dňa 08.12.2021

Záverečný účet obce Kráľova Lehota 2020 - zverejnený 07.05.2021

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2021-2023 - zverejnený dňa 15.12.2020 

Záverečný účet obce Kráľova Lehota 2019 - zverejnený dňa 22.06.2020

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2020-2022 - zverejnený dňa 12.12.2019

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2018 - zverejnený dňa 03.06.2019

Obec Kráľova Lehota v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Kráľova Lehota. Odmena zástupcu starostu obce Kráľova Lehota sa určuje na sumu 70,00 € mesačne.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 - pre MŠ Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018-2022, zverejnený dňa 08.06.2018

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017 - zverejnený dňa 08.06.2018

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Informácia č. OÚ a MÚ ( pôrodnice ).pdf157.27 KB
Rozpočet obce pre rok 2022-2024.pdf130.19 KB
Rozpočet obce pre rok 2021-2023.pdf432.03 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2020.pdf308.77 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2019.pdf745.27 KB
Rozpočet obce pre rok 2020-2022.pdf311.07 KB
Rozpočet obce pre rok 2019-2021.pdf311.27 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2018.pdf486.36 KB
Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej-osoby za rok 2018.pdf165.71 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017.pdf486.05 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB