Úradná tabuľa

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v utorok 24. októbra 2017 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Návrh VZN č. 3/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa - zverejnené 15.08.2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 22. augusta 2017 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Rozhodnutie o zastavení konania "Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľova Lehota" - zverejnené 04.08.2017 do 19.08.2017

Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania "ŽST Kráľova Lehota - manipulačné koľajisko ŽSR" - zverejnené 11.08.2017 do 26.08.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na OZ dňa 24.10.2017.pdf190.94 KB
Rozhodnutie o zastavení konania Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľova Lehota.pdf718.77 KB
Návrh VZN 3_2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev.známky pre psa.pdf165.46 KB
Oznámenie o začatí konania na odstránenie stvaby a upustenie od ústneho pojednávania.pdf900.8 KB
Pozvánka na OZ dňa 22.08.2017.pdf173.46 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2016.doc294 KB
Rozpočet obce pre rok 2017-2019.pdf159.97 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2015.doc282 KB
Rozpočet obce pre rok 2016.pdf160.15 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB