Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, ktoré sa bude konať dňa 16. augusta 2018 (štvrtok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018-2022, zverejnený dňa 08.06.2018

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017 - zverejnený dňa 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v Obci Kráľova Lehota - zverejnený dňa 25.04.2018

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na OZ dňa 16.08.2018.pdf143.02 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017.pdf486.05 KB
Návrh VZN č. 1_2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín.pdf434.34 KB
Rozpočet obce pre rok 2018-2020.pdf161.09 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2016.doc294 KB
Rozpočet obce pre rok 2017-2019.pdf159.97 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2015.doc282 KB
Rozpočet obce pre rok 2016.pdf160.15 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB