Výlet do Osvienčimu a Krakowa

Rok 2015 je rokom kedy si po celom svete pripomíname 70. výročie oslobodenia od fašizmu. Pri tejto príležitosti si miestne organizácie v našej obci na svojich výročných schôdzach do plánu činnosti na tento rok zaradili spoločný jednodňový výlet do múzea koncentračného tábora v Osvienčime, v Poľsku. Na výlet sme sa vybrali v sobotu 20. júna 2015 a záujem oň bol veľký, obsadili sme celý autobus. Po príchode do Osvienčimu sme boli rozdelení na dve skupiny. Každá mala svoju sprievodkyňu a o 10,00 hod. sme prekročili bránu koncentračného tábora Auschwitz I. s historickým nápisom "Arbeit macht frei" (práca oslobodzuje). Postupne sme prechádzali budovami a jednotlivými priestormi, v ktorých boli umiestnené expozície, dobové fotky, fotografie ľudí a ich osobné predmety. Dodnes sa zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov. Viditeľné sú aj zvyšky plynových komôr, dobové je aj oplotenie, komíny a základy zničených barakov. 

Po opustení Osvienčimu sme sa v tichosti, ponorení do vlastných myšlienok a úvah z prežitej exkurzie vybrali do neďalekého Krakowa. Zmena miesta v nás opäť vyvolala úsmev na tvári, napriek upršanému počasiu, ktoré nás v Krakowe privítalo. Mesto v tom čase žilo Jánskymi slávnosťami a tak nebola núdza stretnúť v meste ľudí v dobových kostýmoch a po meste sa premávali záprahy koní s ozdobenými kočmi. Všade bolo počuť hudbu. My sme si pre krátkosť času vybrali prehliadku hradieb a nádvoria hradu Wawel, ktorý je najznámejší tým, že v ňom sídlili celé stáročia králi. Zašli sme aj na najväčšie stredoveké námestie v Európe Rynek glówny, ktoré je dodnes miestom obchodu a spoločenských zábav.

V podvečerných hodinách sme sa v dobrej nálade vracali domov. V autobuse sa celou cestou spievalo a na harmonike nás sprevádzal Martin Rúčka. Už teraz sa tešíme na ďalší vydarený spoločný výlet...