Zmluvy

Zmluvy (420 výsledky) Download as CSV

ObjednávateľDodávateľDátum podpisuZmluvná cenaDátum zverejneniaikona zoradeniaPredmet zmluvyČíslo zmluvy
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš23/11/202124/11/2021Dohoda č. 21_22_010_36_ÚPSVaR_0.pdf (368 KB)Dohoda č. 21/22/010/36
Ján Ilavský, 032 33 Kráľova Lehota 169Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919/11/202110,00 €22/11/2021ZML.2021_0100064.pdf (260 KB)ZML.2021/0100064
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava05/11/20210,00 €18/11/2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 828173014-4-2011.pdf (424 KB)Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 828173014-4-2011
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Verejná informačná služba, spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš15/10/202164,80 €16/11/2021Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.pdf (510 KB)
Marta Slosiariková, 032 33 Kráľova Lehota 106Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3908/11/202110,00 €10/11/2021ZML.2021_0100060.pdf (265 KB)ZML.2021/0100060
Futbalový klub Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 60Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3905/11/2021500,00 €09/11/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021.pdf (111 KB)Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021
Vladimír Kapríni, 032 33 Kráľova Lehota 135Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3909/11/202110,00 €09/11/2021ZML.2021_0100062.pdf (258 KB)ZML.2021/0100062
Vladimír Kapríni, 032 33 Kráľova Lehota 135Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3909/11/202110,00 €09/11/2021ZML.2021_0100061.pdf (259 KB)ZML.2021/0100061
Vladimír Kapríni, 032 33 Kráľova Lehota 135Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3909/11/202130,00 €09/11/2021ZML.2021_0100063.pdf (262 KB)ZML.2021/0100063
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 03101 Liptovský Mikuláš02/11/202110,00 €05/11/2021Dodatok č.2 k Zmluve č.3_2018 o vedení mzdového účtovníctva.pdf (78 KB)Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2018 o vedení mzdového účtovníctva
Pavel Lehotský, 032 33 Kráľova Lehota 31Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3904/11/202120,00 €04/11/2021ZML.2021_0100057.pdf (262 KB)ZML.2021/0100057
Ing. Eugénia Brabencová, 032 33 Kráľova Lehota 176Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3904/11/202110,00 €04/11/2021ZML.2021_0100058.pdf (260 KB)ZML.2021/0100058
Ing. Eugénia Brabencová, 032 33 Kráľova Lehota 176Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3904/11/202120,00 €04/11/2021ZML.2021_0100059.pdf (266 KB)ZML.2021/0100059
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok02/11/202123 783,68 €02/11/2021Zmluva o dielo-Oprava živičného krytu komunikácie K.L..pdf (1228 KB)
Jaromír Német, 032 33 Kráľova Lehota 145Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3928/10/202110,00 €29/10/2021ZML.2021_0100055.pdf (284 KB)ZML.2021/0100055
Jaromír Német, 032 33 Kráľova Lehota 145Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3928/10/202120,00 €29/10/2021ZML.2021_0100054.pdf (280 KB)ZML.2021/0100054
Darina Matkobišová, Fibichova 3, 040 01 KošiceObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3928/10/202120,00 €29/10/2021ZML.2021_0100056.pdf (268 KB)ZML.2021/0100056
Emília Kekešová, 032 33 Kráľova Lehota 42Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3927/10/202120,00 €28/10/2021ZML.2021_0100052.pdf (267 KB)ZML.2021/0100052
Emília Kekešová, 032 33 Kráľova Lehota 42Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3927/10/202110,00 €28/10/2021ZML.2021_0100053.pdf (260 KB)ZML.2021/0100053
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš27/10/202128/10/2021Dohoda číslo_21_22_054_41.pdf (765 KB)Dohoda číslo: 21/22/054/41