Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude v roku 2021 výlučne elektronické.

 On-line sčítanie obyvateľov skončilo 31. marca 2021. V našej obci sa takto sčítalo 91,35% obyvateľov.

Asistované sčítanie od 03. mája do 13. júna 2021:

Občania, ktorí sa nemohli sami sčítať v termíne od 15. februára do 31. marca 2021 majú možnosť sčítať sa prostredníctvom asistovaného sčítania, ktoré začína od 03. mája 2021 a potrvá 6 týždňov, t.j. do 13. júna 2021. Sčítať sa môžete na kontaktom mieste, ktoré bude otvorené v zasadacej miestnosti obecného úradu alebo môžete na tel. čísle 044/522 28 01 požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás po dohode s Vami, príde sčítať priamo k Vám domov.  

Kontaktné miesto bude otvorené:

Pondelok, utorok, štvrtok - 7,00 - 15,00 hod., streda - 7,00 - 16,30 hod., piatok - 7,00 - 13,30 hod.

Upozorňujeme občanov, že mobilní asistenti v tomto čase po obci nechodia, buďte obozretní a nikoho nevpúšťajte do svojich bytov! Mobilný asistent Vás navštívi doma len v prípade, že o takúto službu osobne požiadate.

 link na ochranu osobných údajov:

 https://www.scitanie.sk/ochrana-osobnych-udajov