Brigáda členov MO MS

Počas dvoch dní 8. a 18. mája 2013, sa 20 členov nášho MO MS zúčastnilo brigády na uhadzovaní haluziny po ťažbe dreva v Škribňove. Namáhavá práca v ťažkom teréne dala zabrať všetkým brigádnikom, ale najmä ženskému pohlaviu. Záslužnú prácu odviedli aj naši dvaja pilčíci s motorovými pílami, a to Dušan Lehotský a Viliam Lehotský.  Všetkým ochotným členom, ktorí sa tejto brigády zúčastnili, patrí naša vďaka.