Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude v roku 2021 výlučne elektronické.

 On-line sčítanie obyvateľov skončilo 31. marca 2021. V našej obci sa takto sčítalo 91,35% obyvateľov.

Asistované sčítanie skončilo 13. júna 2021: V našej obci sa takto sčítalo 4,48% obyvateľov. Spolu je to 95,83%, čo je 598 obyvateľov.

 

 https://www.scitanie.sk/ochrana-osobnych-udajov