Dobrovoľný hasičský zbor

predseda - Jozef Lesák

veliteľ - Štefan Hudáč

pokladníčka - Veronika Hudáčová

strojník - Pavel Lehotský ml.

preventivár - Milan Brtáň

revízor - Roman Lehotský