Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

predsedníčka - Ing. Blažena Mosná, tel. č.: 044/522 22 33

podpredsedníčka - Mgr. Anna Cerovská

pokladníčka - Marta Lehotská

členky výboru - Zdenka Lehotská, Veronika Lehotská