Verejné vyhlášky

 Verejné vyhlášky:

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len zákon) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, ktorá sa bude konať dňa 25.4.2021 o 10,00 hod. v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok (kancelária súdneho exekútora). Podrobnosti sú uvedené v nižšie priloženej vyhláške - zverejnené dňa 25.03.2021

 

PrílohaVeľkosť
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.pdf163.11 KB
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.pdf176.09 KB
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti.pdf228.07 KB