Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na 1. polrok 2022, zverejnený od 08.12.2021

 

 

Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

 Osídlenie horného Liptova v 13. storočí

Symboly obce

 Obecný erb, pečať a vlajka

     Symbolom Kráľovej Lehoty je po pažiti bežiaci jeleň pred košatým stromom. Nad týmto symbolom je ešte hlava anjelika s krídlami.

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 Správne konania - ochrana prírody :

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 24. mája 2022 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2022-2024 - zverejnený dňa 08.12.2021

Záverečný účet obce Kráľova Lehota 2020 - zverejnený 07.05.2021

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2021-2023 - zverejnený dňa 15.12.2020 

Záverečný účet obce Kráľova Lehota 2019 - zverejnený dňa 22.06.2020

Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota

 Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota + prílohy - zverejnené dňa 11.10.2021

rok 2021

 Verejné obstarávanie rok 2021

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Sídlo: 032 33 Kráľova Lehota 294
Poštová adresa: 032 33 Kráľova Lehota 43
Kontakt: +421 918 676 961
IČO: 00 630 781
DIČ: 2020576679

Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu

 Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu - zverejnená od 13.08.2019