Zmluvy

Zmluvy (349 výsledky) Download as CSV

ObjednávateľDodávateľDátum podpisuZmluvná cenaDátum zverejneniaikona zoradeniaPredmet zmluvyČíslo zmluvy
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava21/07/202189,81 €22/07/2021Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku za škodu PO a FO.pdf (918 KB)441 9013979
Mária Dulajová, Nábrežie 4.apríla 1868/19, 031 01 Liptovský MikulášObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 4220/07/202120,00 €20/07/2021ZML.2021_0100003_0.pdf (257 KB)ZML.2021/0100003
Futbalový klub Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 60Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 4206/07/20211 500,00 €12/07/2021Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce-Futbalový klub.pdf (143 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava07/07/202112/07/2021Návrh poistnej zmluvy.pdf (380 KB)2408116603
Petra Osacká, 032 33 Kráľova Lehota 11Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 4222/06/202110,00 €30/06/2021ZML.2021_0100001.pdf (254 KB)ZML.2021/0100001
Petra Osacká, 032 33 Kráľova Lehota 11Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 4222/06/202110,00 €30/06/2021ZML.2021_0100002.pdf (258 KB)ZML.2021/0100002
Ladislav Kekeš a Emília Kekešová, 032 33 Kráľova Lehota 42 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 4230/06/202198,78 €30/06/2021Kúpna zmluva N 138_2021 - Kekeš Ladislav.pdf (271 KB)Kúpna zmluva N 138/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava24/06/202133,00 € / mesačne25/06/2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_0.pdf (768 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava21/06/202119,99 € / mesačne21/06/2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (409 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník07/06/202150,00 €11/06/2021Zmluva o dielo-aktualizačné vzdelávanie.pdf (195 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok26/05/20217 523,11 €26/05/2021Zmluva o dielo - Verejné osvetlenie Magdolina skala.pdf (259 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina21/05/20211,00 €25/05/2021Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii.pdf (763 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava14/04/202125 659,60 €21/05/2021Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Y767.pdf (1519 KB)Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Y767
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 310/05/20211 400,00 €10/05/2021Zmluva č. 1421 201 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (1027 KB)Zmluva č. 1421 201
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenská republika Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 14/04/20212 864,16 €22/04/2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001-A16077-ZoVB_2021.pdf (885 KB)Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001-A16077-ZoVB/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava14/04/2021777,59 €19/04/2021Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.pdf (3976 KB)4419013970
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník16/03/202150,00 €22/03/2021Zmluva o dielo_0.pdf (462 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava15/03/202115/03/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (118 KB)Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny OZ, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok26/02/2021100,00 €01/03/2021Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1_2021.pdf (301 KB)Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš28/01/202129/01/2021Zmluva o poskytovaní služieb_0.pdf (1598 KB)