Zmluvy

Zmluvy (335 výsledky) Download as CSV

ObjednávateľDodávateľDátum podpisuZmluvná cenaDátum zverejneniaikona zoradeniaPredmet zmluvyČíslo zmluvy
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 310/05/20211 400,00 €10/05/2021Zmluva č. 1421 201 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (1027 KB)Zmluva č. 1421 201
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava14/04/2021777,59 €19/04/2021Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.pdf (3976 KB)4419013970
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník16/03/202150,00 €22/03/2021Zmluva o dielo_0.pdf (462 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava15/03/202115/03/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (118 KB)Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny OZ, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok26/02/2021100,00 €01/03/2021Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1_2021.pdf (301 KB)Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš28/01/202129/01/2021Zmluva o poskytovaní služieb_0.pdf (1598 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš21/01/202121/01/2021Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (1558 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Archív SB, s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš19/01/202120/01/2021Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu.pdf (1290 KB)
Haluška Michal, 032 33 Kráľova Lehota 230, Juha Peter, 032 33 Kráľova Lehota 130Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3913/01/2021v prvom rade 690,84 €, v druhom rade 1 072,62 €13/01/2021Kúpna zmluva N6_2021 - Haluška Michal a Juha Peter.pdf (1127 KB)Notárska zápisnica N 6/2021
Ing. Ján Šteuček a Mgr. Erika Šteučeková, 032 33 Kráľova Lehota 268 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3913/01/2021607,20 €13/01/2021Kúpna zmluva N 7_2021 - Šteuček Ján.pdf (1001 KB)Notárska zápisnica N 7/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., Hviezdoslavova 1699, 022 01 Čadca28/12/202028/12/2020Dodatok ku KZ č. 08-2015 na dodávku paliva.pdf (341 KB)Dodatok ku KZ č.08-2015 na dodávku paliva
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno01/12/202001/12/2020Dohoda k zmluve o dielo č. SB301120_1.pdf (169 KB)Dohoda k Zmluve o dielo č. SB301120/1
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava30/11/202030/11/2020Zmluva o výpožičke_0.pdf (148 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno30/11/202030/11/2020Zmluva o dielo č. SB301120_1.pdf (576 KB)Zmluva o dielo č. SB301120/1
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno30/11/202030/11/2020Zmluva o dielo č. SB301120_2.pdf (618 KB)Zmluva o dielo č. SB301120/2
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava03/11/202009/11/2020Poistná zmluva č. 9059803192 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila.pdf (2969 KB)9059803192
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš26/10/202026/10/2020Dohoda č. 20_22_010_12_ÚPSVaR.pdf (787 KB)Dohoda č. 20/22/010/12
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Stará dolina, 032 33 Kráľova LehotaObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910/10/2020171,36 €/ rok 12/10/2020Nájomná zmluva - Poľovnícke združenie Stará dolina.pdf (600 KB)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský MikulášObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3916/09/20204 826,00 €18/09/2020Kúpna zmluva č. 107_2020_LVS, a.s..pdf (1262 KB)Kúpna zmluva č. 107/2020
LEHOTSKÝ comp., s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920/08/20208 977,25 €20/08/2020Kúpna zmluva N 163_2020 - LEHOTSKÝ comp._0.pdf (839 KB)Notárska zápisnica N 163/2020