Zmluvy

Zmluvy (366 výsledky) Download as CSV

ObjednávateľDodávateľDátum podpisuZmluvná cenaDátum zverejneniaikona zoradeniaPredmet zmluvyČíslo zmluvy
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava07/07/202112/07/2021Návrh poistnej zmluvy.pdf (380 KB)2408116603
Petra Osacká, 032 33 Kráľova Lehota 11Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3922/06/202110,00 €30/06/2021ZML.2021_0100001.pdf (254 KB)ZML.2021/0100001
Ladislav Kekeš a Emília Kekešová, 032 33 Kráľova Lehota 42 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3930/06/202198,78 €30/06/2021Kúpna zmluva N 138_2021 - Kekeš Ladislav.pdf (271 KB)Kúpna zmluva N 138/2021
Petra Osacká, 032 33 Kráľova Lehota 11Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3922/06/202110,00 €30/06/2021ZML.2021_0100002.pdf (258 KB)ZML.2021/0100002
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava24/06/202133,00 € / mesačne25/06/2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_0.pdf (768 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava21/06/202119,99 € / mesačne21/06/2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (409 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník07/06/202150,00 €11/06/2021Zmluva o dielo-aktualizačné vzdelávanie.pdf (195 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok26/05/20217 523,11 €26/05/2021Zmluva o dielo - Verejné osvetlenie Magdolina skala.pdf (259 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina21/05/20211,00 €25/05/2021Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii.pdf (763 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava14/04/202125 659,60 €21/05/2021Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Y767.pdf (1519 KB)Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Y767
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 310/05/20211 400,00 €10/05/2021Zmluva č. 1421 201 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (1027 KB)Zmluva č. 1421 201
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenská republika Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 14/04/20212 864,16 €22/04/2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001-A16077-ZoVB_2021.pdf (885 KB)Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001-A16077-ZoVB/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava14/04/2021777,59 €19/04/2021Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.pdf (3976 KB)4419013970
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník16/03/202150,00 €22/03/2021Zmluva o dielo_0.pdf (462 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava15/03/202115/03/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf (118 KB)Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny OZ, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok26/02/2021100,00 €01/03/2021Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1_2021.pdf (301 KB)Zmluva o zabezpečení propagácie č. 1/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš28/01/202129/01/2021Zmluva o poskytovaní služieb_0.pdf (1598 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš21/01/202121/01/2021Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (1558 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Archív SB, s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš19/01/202120/01/2021Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu.pdf (1290 KB)
Haluška Michal, 032 33 Kráľova Lehota 230, Juha Peter, 032 33 Kráľova Lehota 130Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3913/01/2021v prvom rade 690,84 €, v druhom rade 1 072,62 €13/01/2021Kúpna zmluva N6_2021 - Haluška Michal a Juha Peter.pdf (1127 KB)Notárska zápisnica N 6/2021