Zmluvy

Zmluvy (366 výsledky) Download as CSV

ObjednávateľDodávateľDátum podpisuZmluvná cenaDátum zverejneniaikona zoradeniaPredmet zmluvyČíslo zmluvy
Ing. Ján Šteuček a Mgr. Erika Šteučeková, 032 33 Kráľova Lehota 268 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3913/01/2021607,20 €13/01/2021Kúpna zmluva N 7_2021 - Šteuček Ján.pdf (1001 KB)Notárska zápisnica N 7/2021
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., Hviezdoslavova 1699, 022 01 Čadca28/12/202028/12/2020Dodatok ku KZ č. 08-2015 na dodávku paliva.pdf (341 KB)Dodatok ku KZ č.08-2015 na dodávku paliva
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno01/12/202001/12/2020Dohoda k zmluve o dielo č. SB301120_1.pdf (169 KB)Dohoda k Zmluve o dielo č. SB301120/1
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno30/11/202030/11/2020Zmluva o dielo č. SB301120_1.pdf (576 KB)Zmluva o dielo č. SB301120/1
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno30/11/202030/11/2020Zmluva o dielo č. SB301120_2.pdf (618 KB)Zmluva o dielo č. SB301120/2
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava30/11/202030/11/2020Zmluva o výpožičke_0.pdf (148 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava03/11/202009/11/2020Poistná zmluva č. 9059803192 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila.pdf (2969 KB)9059803192
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš26/10/202026/10/2020Dohoda č. 20_22_010_12_ÚPSVaR.pdf (787 KB)Dohoda č. 20/22/010/12
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Stará dolina, 032 33 Kráľova LehotaObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910/10/2020171,36 €/ rok 12/10/2020Nájomná zmluva - Poľovnícke združenie Stará dolina.pdf (600 KB)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský MikulášObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3916/09/20204 826,00 €18/09/2020Kúpna zmluva č. 107_2020_LVS, a.s..pdf (1262 KB)Kúpna zmluva č. 107/2020
LEHOTSKÝ comp., s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920/08/20208 977,25 €20/08/2020Kúpna zmluva N 163_2020 - LEHOTSKÝ comp._0.pdf (839 KB)Notárska zápisnica N 163/2020
Ing. Milan Burčík, Uhorská Ves 334, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Klára Burčíková a Ing. Vladimír BurčíkObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920/08/202032 355,00 €20/08/2020Kúpna zmluva N 162_2020 - Burčíkovci_0.pdf (1227 KB)Notárska zápisnica N 162/2020
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina05/08/202006/08/2020Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (679 KB)Zmluva o združenej dodávke elektriny
Futbalový klub Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 60Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3916/07/20201 500,00 €16/07/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce FK_0.pdf (316 KB)Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľova Lehota v roku 2020
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 301/04/20201 400,00 €01/04/2020Zmluva č. 1420 393 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (1081 KB)1420 393
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2523/03/202023/03/2020Odkladacie podmienky k Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 741_2019_UZ.pdf (180 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2523/03/2020330,00 €23/03/2020Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 741_2019_UZ_0.pdf (395 KB)Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úver č. 741/2019/UZ
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2523/03/202023/03/2020Všeobecné obchodné podmienky pre úvery.pdf (448 KB)
Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39Obec Malužiná, Obec Nižná Boca, Obec Vyšná Boca12/03/2020194,57 €12/03/2020Zmluva o združení finančných prostriedkov - obce.pdf (553 KB)
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Kráľova LehotaObec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3909/03/2020250,00 € 10/03/2020Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce_JDS.pdf (364 KB)