Obec Kráľova Lehota
ObecKráľova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 9. 2023

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

36/2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Všeobecná úverová banka, a.s.

20. 9. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/22/010/54 o pomoci v hmotnej núdzi

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/22/010/54

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Úrad práce, sociálnych cecí a rodiny Liptovský Mikuláš

11. 9. 2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

34/2023

Neuvedené

REPUBLIKA

Obec Kráľova Lehota

24. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

33/2023

207,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

Slovak Telekom, a.s.

23. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

č.1423207

1 400,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

23. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100046

20,00 EUR

doc. RNDr. Danka Šubová CSc.

Obec Kráľova Lehota

23. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100045

20,00 EUR

RNDr. Danka Šubová CSc.

Obec Kráľova Lehota

22. 8. 2023

Nájomná zmluva

č. 828173005-4-2023-NZP

51,60 EUR

Obec Kráľova Lehota

Železnice Slovenskej republiky

22. 8. 2023

Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001130-038

31/2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Ing. Igor Sibert

3. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č.ZML.2023/0100044

30,00 EUR

Dobroslav Lehotský

Obec Kráľova Lehota

3. 8. 2023

Nájomná zmluva

30/2023

120,00 EUR

Peter Ilavský

Obec Kráľova Lehota

31. 7. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Z-D-2023-00123000

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

21. 7. 2023

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-ZA-266-038_2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

20. 7. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

27/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Kráľova Lehota

20. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100043

20,00 EUR

Oľga Lehotská

Obec Kráľova Lehota

17. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

26/2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

ENVIROPOL SK , s. r. o.

13. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100042

10,00 EUR

Eva Karpátyová

Obec Kráľova Lehota

13. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100041

20,00 EUR

Daniel Kunaj

Obec Kráľova Lehota

13. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100040

10,00 EUR

Viera Malastová

Obec Kráľova Lehota

12. 7. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č.ZML.2023/0100039

10,00 EUR

Viera Malastová

Obec Kráľova Lehota

29. 6. 2023

Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0918201501

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSV0918201501

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

ENVI-PAK, a.s.

23. 6. 2023

Zmluva o údržbe - pravidelný servis Peletový kotol do 105kW

23/2023

310,00 EUR

FAJNINSTALATER, s.r.o.

Obec Kráľova Lehota

23. 6. 2023

Zmluva o údržbe - pravidelný servis Kotol Twin

22/2023

330,00 EUR

FAJNINSTALATER, s.r.o.

Obec Kráľova Lehota

21. 6. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č.ZML.2023/0100038

20,00 EUR

Elena Lehotská

Obec Kráľova Lehota

19. 6. 2023

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Materskej školy Kráľova Lehota

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného prís

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Miestna akčná skupina Horný Liptov

5. 6. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100037

20,00 EUR

Ľudovít Volárik

Obec Kráľova Lehota

31. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100036

20,00 EUR

Helena Petrufová

Obec Kráľova Lehota

29. 5. 2023

Zmluva o spolupráci

20/2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA)

26. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľova Lehota v roku 2023

19/2023

238,00 EUR

Centrum voľného času

Obec Kráľova Lehota

17. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100035

20,00 EUR

Ľubica Štulrajterová

Obec Kráľova Lehota

17. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100034

20,00 EUR

Ľubica Štulrajterová

Obec Kráľova Lehota

11. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č.ZML.2023/0100033

20,00 EUR

Viera Jančigová

Obec Kráľova Lehota

10. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100032

10,00 EUR

Jela Kokavcová

Obec Kráľova Lehota

4. 5. 2023

Zmluva na dopravné zabezpečenie evakuácie

18/2023

Neuvedené

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Kráľova Lehota

17. 4. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

2023/0100031

20,00 EUR

Eva Lesáková

Obec Kráľova Lehota

31. 3. 2023

Zmluva o aktualizácii dát katastra

17/2023

54,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

TOPSET Solutions s.r.o.

23. 3. 2023

Zmluva o dielo

15/2023

5 167,96 EUR

choma s.r.o.

Obec Kráľova Lehota

21. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

2023/0100030

20,00 EUR

Miroslava Mamisová

Obec Kráľova Lehota

16. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľova Lehota v roku 2023

16/2023

2 000,00 EUR

Futbalový klub Kráľova Lehota

Obec Kráľova Lehota

16. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-804029061668

142,80 EUR

Obec Kráľova Lehota

Slovak Telekom, a.s.

13. 3. 2023

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

13/2023

1 000,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

Ing. Mária Huštáková

8. 3. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §50 Občianskeho zákonníka

Z-D-2023-000421-00

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

28. 2. 2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

11/2023

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Kráľova Lehota

27. 2. 2023

Darovacia zmluva 10/2023

Darovacia zmluva 10/2023

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Národná banka Slovenska

23. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2023/0100029

č.ZML.2023/0100029

20,00 EUR

Alena Polová

Obec Kráľova Lehota

22. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100028

10,00 EUR

Elena Lehotská

Obec Kráľova Lehota

17. 2. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o zneškodnení odpadu

Dodatok č.2 k zmluve o zneškodnení odpadu

Neuvedené

Mesto Liptovský Hrádok

Obec Kráľova Lehota

16. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

č. ZML.2023/0100027

10,00 EUR

Anna Vechterová

Obec Kráľova Lehota

9. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-AKT7-512-003-003

16 948,29 EUR

Obec Kráľova Lehota

MAS Horný Liptov

7. 2. 2023

Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/1080/03/2009

Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/1080/03/2009

210,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

TOPSET Solutions s.r.o.

7. 2. 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-04-11vs1

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2019-04-11vs1

96,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

TOPSET Solutions s.r.o.

7. 2. 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve č.tz2016-08-11dh1

Dodatok č. 1 ku zmluve č.tz2016-08-11dh1

96,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

TOPSET Solutions s.r.o.

31. 1. 2023

Darovacia zmluva 4/2023

4/2023

200,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

EUROVIA- Kameňolomy, s.r.o.

31. 1. 2023

Darovacia zmluva 3/2023

3/2023

100,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

Fibris, s.r.o.

13. 1. 2023

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva č. 1/2023

100,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

5. 1. 2023

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 06/20

500,00 EUR

MAS Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota

22. 12. 2022

Dodatok č. 6 k Zmluve o pripojení č. 08308002

Dodatok č. 6 k Zmluve o pripojení

201,60 EUR

Obec Kráľova Lehota

Fibris, s.r.o.

22. 12. 2022

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet

Dodatok k Zmluve o bežnom účte

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Všeobecná úverová banka, a.s.

19. 12. 2022

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet

Dodatok k Zmluve o bežnom účte

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Všeobecná úverová banka, a.s.

13. 12. 2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytov

33,00 EUR za rok

INISOFT s.r.o.

Obec Kráľova Lehota

12. 12. 2022

Dohoda č. 22/22/010/54

Dohoda č. 22/22/010/54

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

12. 12. 2022

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/22/010/36

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/22/010/36

Neuvedené

Obec Kráľova Lehota

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

8. 12. 2022

Kúpna zmluva

13/2022

300,00 EUR

Obec Kráľova Lehota

Andrej Eliáš Zajonc

25. 10. 2022

Zmluva o združení finančných prostriedkov

12/2022

600,00 EUR

Obec Malužiná, Obec Nižná Boca, Obec Vyšná Boca

Obec Kráľova Lehota

12. 10. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

NZ 30550/2022

520,00 EUR

Ing. Milan Burčík, Ing. Klára Burčíková, Ing. Vladimír Burčík

Obec Kráľova Lehota

12. 10. 2022

Kúpna zmluva

NZ 30562/2022

415,00 EUR

Ing. Milan Brtáň, Jozef Haluška

Obec Kráľova Lehota

11. 10. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/39462/001

122,40 EUR

SOZA

Obec Kráľova Lehota

7. 10. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2018 o vedení mzdového účtovníctva

Dodatok č. 3

12,00 EUR za zamestnanca

Mgr. Alexandra Šimanská

Obec Kráľova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 10. 2023
slabý dážď 18 °C 8 °C
utorok 3. 10. polojasno 21/11 °C
streda 4. 10. slabý dážď 15/8 °C
štvrtok 5. 10. jasná obloha 17/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Môžete mať záujem